Joe's Telex Page

My Telex Numbers
126088 WU2B (13)ITA-2
2210762 joeyd kgbhq us Soviet ST-35 MTK-2 PITELEX PORT 2342
223412 aeroquip us WU15KSR(16)ITA-2
227708 WU15KSR(14)US-TTY
227895 WU28ASR ITA-2
227896 PC-Tlx (19)ITA-2
227897 PT14RO (17)US-TTY PUNCH TAPE
362436 joeyd drtydeeds us Teletype Model 26 US-TTY PITELEX 2343
8675309 jenny us Western Union 2B US-FINANCIAL on PITELEX PORT2344
892468 WU15KSR(15)US-WEATHER
982464 joe duszynski WU19ASR(12)ITA-2

Pictures
Teletype Manuals